Coachpraktijk
 
voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

Vergoedingen

In een aantal gevallen kan coaching vergoed worden. Ik heb daarvoor een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

Werkgever

Steeds meer werkgevers zien de meerwaarde van coaching en zijn bereid om hierin bij te dragen. Vraag eens na bij je leidinggevende, HR of personeelszaken of hier budget voor is vrijgemaakt of vrijgemaakt kan worden. Als je werkgever bereid is om je hierin te ondersteunen, zal ik een vrijblijvende offerte opstellen voor het gehele traject.

Zzp'er

Ben je zzp'er dan kun je in veel gevallen de belasting aftrekken als bedrijfskosten. Het is aan te raden om hier vooraf je goed over te laten voorlichten door de belastingdienst.

Arbodienst/ bedrijfsarts

In het kader van de wet verbetering poortwachter kun je in overleg met de bedrijfsarts gaan. In het kader van de wet poortwachter kan coaching ingezet worden ter verbetering van de psychische belastbaarheid. Bijvoorbeeld ter voorkoming van burn-out of voorkoming van langdurig verzuim. De werkgever is bij ziekte/ uitval verplicht om alles in het werk te stellen om herstel van de werknemer te bevorderen. De kosten kunnen in zo'n geval gedragen worden door de werkgever. Je kunt hierover contact opnemen met je bedrijfsarts.

UWV

Wanneer je een uitkering ontvangt, kun je overleggen met het UWV of er financiële middelen zijn ten behoeve van je re-integratie. Het UWV kan een budget beschikbaar stellen waarmee het coachtraject (deels) vergoed kan worden. Het is verstandig om dit vooraf met het UWV te bespreken.

Particulier

De kosten voor coaching zijn tot 2022 deels aftrekbaar van de belasting als studiekosten. Hiervoor geldt een drempel van 250 euro. Er moet dan wel een verband zijn met het verwerven van inkomsten en/ of verbetering op de arbeidsmarkt. Het is aan te raden om je voor de tijd goed te laten informeren bij de belastingdienst.

Ga je de investering in jezelf aan?

JA, dat ga ik!


 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
Instagram