Coachpraktijk
 
voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

Privacy verklaring Fortem Coaching

In deze verklaring informeer ik je in het kort hoe ik omga met jouw privacy. Dit doe ik volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je vragen over je privacy neem dan gerust contact met me op via info@fortemcoaching.nl.

Artikel 1      Wie ben ik

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik Nynke Leistra, eigenaar van Fortem Coaching gevestigd te Roden (9301 DD, 10). Ik sta ingeschreven bij de kamer van koophandel in het handelsregister onder het nummer 73066923.

Artikel 2      Gebruik van persoonsgegevens

 Fortem coaching verwerkt de volgende persoongegevens om gebruik te maken van mijn diensten:

-         Jouw voor- en achternaam of die van je contactpersoon

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         Emailadres

Deze gegevens gebruik ik voor mijn eigen administratie om in contact met jou te komen. Ik vraag  alleen om jouw contactgegevens als je een dienst van mij afneemt of jij jezelf aanmeldt (contactformulier e-book, telefonisch of per mail). De ingevulde gegevens in het contactformulier zullen voor mij in te zien zijn wanneer je op verzenden hebt geklikt. Het ingevulde contactformulier en email zal ik verwijderen wanneer de vraag is afgehandeld.

Wanneer we gaan samenwerken kan ik andere gegevens bewaren die nodig zijn om mijn diensten zo goed mogelijk aan jou te kunnen leveren.  Ik maak gebruik van een (digitaal) dossier waar ik verslagen van onze sessies en zaken die belangrijk zijn voor jouw traject of proces. Bijvoorbeeld de data van onze afspraken, je opleiding- en werkachtergrond, beperkingen, gezondheidsklachten, eerdere hulpverlenings- of coachtrajecten. Je mag ten alle tijden de informatie die ik verwerk ter inzage opvragen. Jouw dossier bewaar ik tot 2 jaar na onze laatste sessie.

Voor de facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik jouw naam en/of die van je contactpersoon, het factuuradres, klantnummer, eventuele bedrijfsnaam en openstaand saldo. Deze gegevens heb ik nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen en de uitvoering daarvan. Voor de belastingdienst ben ik verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Op mijn website maak ik gebruik van persoonlijke ervaringen van klanten. Het plaatsen van een recensie doe ik alleen met toestemming vooraf, waarbij je zelf aan kunt geven of je naam en/ of functie er bij vermeld mogen worden. Indien de recensie of je naam/ functiegegevens van de website afgehaald moeten worden doe ik dat wanneer je hiervoor een verzoek bij mij indient.

Artikel 3      Gegevensverzameling

Ik maak gebruik van google analytics en strato listing coach. Daarnaast kan ik gebruik maken van facebook pixel en retargeting diensten. Dit alles om deze website te optimaliseren en vanuit een commercieel oogpunt de gegevens te gebruiken om mijn services te analyseren en indien nodig te verbeteren. Ik ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van bovengenoemde bedrijven.

Facebook en Instagram doelgroep gebruiken statistieken door middel van cookies, welke geanonimiseerd aan mij worden doorgegeven en zijn twee jaar actief. Met deze informatie kan ik mijn diensten en advertenties gerichter aanbieden.

 Artikel 4      Beveiliging

Informatie die wij digitaal delen met elkaar (mail, contactformulier) wordt opgeslagen in de beveiligde cloud van strato en op mijn laptop, welke beide voorzien zijn van een vergrendeling die alleen ik kan openen met een toegangscode.

Niet digitale aantekeningen die ik tijdens onze gesprekken maak zijn alleen voorzien van initialen en zijn voor mijn eigen gebruik om jou goed te kunnen helpen. Deze vernietig ik gelijk na verwerking.

 Artikel 5      Jouw rechten

 In dit artikel kun je jouw rechten lezen welke de AVG jou heeft gegeven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

1.    Bezwaar; je hebt het recht op bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens.

2.    Inzage; Je hebt altijd recht op inzage en correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

3.    Intrekking; Je heb het recht op intrekking van een eerder expliciet verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken.

4.    Klachten; Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop ik omga met je persoonsgegevens kun je contact met mij opnemen per mail. Je hebt het recht om bij de autoriteit persoonsgegevens een klacht in te dienen indien je vindt dat ik niet correct omga met jouw persoonsgegevens.

 Artikel 6      Verstrekking aan derden

Zonder jou expliciete toestemming verstrek ik jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan een opdrachtgever, dit zal alleen middels een verwerkingsovereenkomst plaatsvinden waarin jouw privacy optimaal beschermd wordt. De afspraken hierover worden vooraf met jou besproken.

 Artikel 7      Slotbepaling

Ik raad je aan regelmatig de privacyverklaring op mijn website te raadplegen, omdat het mogelijk is dat ik wijzigingen in het beleid aanbreng. 

 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
Instagram